DSG_MP_Connect_Partners_Logos_ATT_Fleet_Management

AT&T Fleet Complete

Connection Overview

Aby przejść do dalszego etapu pełnej integracji AT&T Fleet, potrzebny jest zestaw uprawnień dostępu.

Instrukcja postępowania:

  1. Użytkownik z dostępem administratora do bazy danych zarządczych AT&T Fleet musi utworzyć konto usługi zarządzania AT&T Fleet z zabezpieczeniem „tylko do odczytu” (view only).
  2. Nazwa użytkownika powinna mieć postać macropoint-service@„databasename”, gdzie „databasename” (nazwa bazy danych) jest fragmentem adresu internetowego Państwa firmy, jak w poniższym przykładzie
  3. Nazwa bazy danych znajduje się w adresie witryny internetowej Państwa firmy. Prosimy o przesłanie tego adresu w celu pozyskania nazwy serwera/bazy danych. Przykład: https://afmfe3.att.com/abc_company/ W tym przykładzie nazwa bazy danych to „abc_company”
  4. Nazwę użytkownika, hasło i skopiowany adres URL prosimy przesłać przypisanemu konsultantowi ds. aktywacji MacroPoint lub.

    5. Przed finalizacją przetestujemy połączenie. Proces śledzenia za pomocą narzędzia zarządzania flotą AT&T Fleet Management identyfikuje pojazdy według nazwy lub numeru przypisanego do konkretnego pojazdu w Państwa portalu
Quickly Locate Provider Documentation

    We're Here to Help

    Our team of experts wants to ensure your onboarding experience with Descartes MacroPoint is painless & efficient. Click below to request your Carrier Activations Consultant reach out to answer your questions.