Webfleet

WebFleet Solutions

Connection Overview

Aby przejść do dalszego etapu WebFleet Solutions, potrzebna jest nazwa użytkownika i hasło.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:

  1. Prosimy skontaktować się z właściwym przedstawicielem WebFleet, aby uzyskać nazwę użytkownika (User Name) i hasło z dostępem do API.
  2. Po otrzymaniu nazwy użytkownika i hasła prosimy przesłać te dane konsultantowi ds. aktywacji MacroPoint lub na adres MPActivations@Descartes.com
Quickly Locate Provider Documentation

    We're Here to Help

    Our team of experts wants to ensure your onboarding experience with Descartes MacroPoint is painless & efficient. Click below to request your Carrier Activations Consultant reach out to answer your questions.